Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản Và Nhân Vật
Bước 1: Mở game, tạo tài khoản hoặc đăng kí tài khoản mới

- Đăng nhập (có thể đăng nhập bằng tài khoản Scoin, Facebook hoặc Google)


Nếu chưa có tài khoản, thì các bạn tiến hành đăng ký tài khoản như sau:

- Đăng kí tài khoản bình thường (Điền tên, pass, chọn Tôi đã đọc và đồng ý điều khoản rồi ấn Đăng ký)


- Đăng kí bằng số điện thoại (Điền số điện thoại, pass, chọn Tôi đã đọc và đồng ý điều khoản rồi ấn Đăng ký)


Bước 2: Sau khi đã hoàn tất đăng ký, tiến hành chọn server mà bạn muốn trải nghiệm
 
Bước 3: Sau khi đã chọn server, chọn nhận vật, đặt tên (Tên nhân vật không được có khoảng cách) rồi ấn [Tạo nhân vật]