Hướng dẫn nạp thẻ

Cách 1: Nạp thẻ

Bước 1: Huynh tỷ vào trang https://scoin.vn/nap-game, đăng nhập vào tài khoản

Bước 2: Chọn game Trảm Tiên Quyết

Bước 3: Chọn nhận vật và server muốn nạp

Bước 4: Chọn phương thức nạp là Thẻ cào

Bước 5: Chọn loại thẻ (Lưu ý: nếu huynh tỷ nạp bằng thẻ scoin sẽ được nhận thêm 5% scoin nữa nhé)

Bước 6: Điền seri và mã thẻ rồi ấn nạp.
 

Cách 2: Nạp qua SMS

Bước 1: Huynh tỷ vào trang https://scoin.vn/nap-game, đăng nhập vào tài khoản

Bước 2: Chọn game Trảm Tiên Quyết.

Bước 3: Chọn nhận vật và server muốn nạp

Bước 4: Chọn phương thức nạp là Tin nhắn (Lưu ý: hiện tại bên mình có thể nạp SMS qua mạng Vietel)

Bước 5: Ấn vào nạp nhanh hoặc copy cú pháp để gửi tin nhắn.